Expresii latine, traduse pe înţelesul tuturor

Aquila non capit muscas – Acvila nu capitulează în faţa muştei.

Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum – Coitul ergo e dubios, coitul ergo se cumulează.

Est modus in rebus – Rebusul se completează într-un anumit mod.

Festina lente! – La festinuri mănâncă lent!

Fiat lux! – Fiat-ul e de lux!

Fugit irreparabile tempus – Fugiţi, termosul e ireparabil!

Habemus papam! – Avem ce mânca!

In vino veritas – De vină e adevărul.

Mens sana in corpore sano – Sana cu mentă în corp e sănătoasă.

Ora et labora – Ora şi laboratorul

Quot capita, tot sententiae – Când capitulează, toţi o dau în sentimentalisme.

Repetitio mater studiorum est – Mama repetiţiei e studioasă.

Sic transit gloria mundi – Aşa trecea Gloria munţii.

Veni, vidi, vici – Am venit, am văzut, ne-am umplut de vicii.

Verba volant, scripta manent – Vorba la volan scrânteşte mâna.

Vox populi, vox dei – Vax pula, vax idei.

Comments

Lasă un răspuns